Scrollujte dolů
Skrýt navigaci
 
 
 
 
 

Rybaření

Samozřejmostí na Stříbrném rybníku je možnost rybaření. Rybník se rozkládá na ploše cca 7 ha, a je na něm možnost celoročního rybolovu.

V areálu je možnost ubytování v maringotkách přímo na břehu rybníka, k Vašemu úlovku to tedy budete mít opravdu jen pár kroků.

Na rybníku se může rybařit dle pravidel pro tento revír. K rybolovu je nutné zakoupit si povolenku. Prodej povolenek zajišťuje na místě správce areálu +420 777 479 996. Povolenku si můžete zakoupit i přímo u společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s., Přemyslova 219, Hradec Králové, v pracovní dny od 14 do 18 hodin. Podrobné informace rád poskytne baštýř Jan Hýsek na čísle +420 603 216 6­07. Revír je zarybněn candáty, pstruhy, kapry, amury a jesetery.

Pověření k lovu - rybářský řád.pdf

 
 

Ceny

 

Ceník povolenek

 

Rybářské povolenky 2018
1 den 300 Kč
3 dny 700 Kč
1 týden 1 500 Kč
1 rok 3 000 Kč
 

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního rybolovu na Stříbrném rybníku

DOBA LOVU

a) N a Stříbrném rybníku je povolen sportovní rybolov od 1. 1. do 31. 12. osobám, které se prokáží zakoupeným pověřením k rybolovu, vydaným Městskými lesy Hradec Králové a.s.
b) Denní doba rybolovu:

leden – březen  ................. od 8.00 do 17.00 hodin

duben ....................................od 7.00 do 19.00 hodin

květen – srpen  ..................od 5.00 do 23.00 hodin

září  .........................................od 6.00 do 20.00 hodin

říjen – prosinec  ................ od 7.00 do 17.00 hodin

2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY RYBOLOVU A NÁSTRAHY

a) Rybolov je možné provádět na dva pruty s jedním návazcem a jednoduchým háčkem, dětem do 15 let je rybolov povolen pouze na jeden prut s jednoduchým návazcem a jedním háčkem.
b) Lov dravých ryb je jakýmkoli způsobem zakázán.
c) Jsou povoleny rostlinné a živočišné nástrahy (výjma živé nebo mrtvé rybky včetně jejich částí). Vnadění a krmení ryb je zakázáno.

3. MÍRA, HÁJENÍ, POČET A EVIDENCE ÚLOVKŮ

a) Míra a hájení vybraných druhů ryb:

kapr ......................................od 40 cm do 60 cm

úhoř .....................................od 45 cm do 70 cm

lín ..........................................od 25 cm do 40 cm

amur ....................................od 50 cm do 60 cm

tolstolobik .........................od 40 cm do 90 cm

  Ryby nedosahující nebo přesahující tyto délky a jeseteři musí být co nejšetrněji vráceni zpět do vody.

  Bílá ryba (cejn, cejnek, plotice, perlín, karas, ouklej) nebude vrácena do vody. Musí se odnést – nezanechávat na břehu!
b) Počet úlovků

V jednom dnu si může rybář oprávněný k rybolovu ponechat nejvýše 5 kg ryb nebo jejich kombinace: kapr, amur a lín. Při váze jednotlivě ulovené ryby kteréhokoli druhu nad 5 kg se omezuje denní úlovek na tento kus. Při ulovení a ponechání jednoho kusu kapra nebo amura končí tento den doba rybolovu, i když nebylo dosaženo stanovené váhy 5 kg. Týdenní úlovek nesmí překročit 7 ks kapra nebo amura.
c) Evidence úlovků Při ulovení a ponechání si ryby je rybář povinen tuto skutečnost zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením data a délky ryby v centimetrech. Počet a odhad hmotnosti ulovených ryb a to i těch, které nemají stanovenou nejmenší délku je oprávněný k rybolovu povinen zapsat do přehledu o úlovcích ještě před odchodem od vody a to i při jakémkoli přerušení lovu nebo při několikeré docházce k vodě během dne.
Vyplněný přehled o úlovcích odevzdá rybář výdejně pověření nejpozději do 15. 1. následujícího roku. Kdo v této době přehled o úlovcích neodevzdá, tomu nebude v následujícím roce vydáno pověření k rybolovu.
d)  Rybář je povinen mít při rybolovu vyprošťovač háčků (peán, pinzetu), pevnou míru na zjištění délky ulovené ryby, nesmazatelnou tužku nebo pero, podběrák a podložku pod ryby (za podložku se nepovažuje igelit!).
Městské lesy Hradec Králové a. s. Přemyslova 219, Hradec Králové 500 08 tel.: 495 272 656, fax: 495 272 676
e)  Pokud rybář přechovává ryby živé, musí mít vezírek nebo sak. Uchovávat ulovené ryby ve společném vezírku nebo saku pro více rybářů, kuchat, škrabat a porcovat ryby na břehu je zakázáno. f)  Je zakázáno zanášení či zavážení nástrahy loďkou, matrací nebo plaváním.

g) Řezat vidličky z rostoucích porostů je zakázáno. h) Při rybolovu musí být rybář přítomen u nastražených prutů.

4. RYBÁŘSKÉ ÚSEKY

Rybářské úseky budou řádně označeny tabulemi a zakresleny v pověření k rybolovu. Při výdeji pověření s nimi bude rybář řádně seznámen. Změny rybolovných úseků si vyhrazují Městské lesy Hradec Králové a.s. s ohledem na víceúčelové použití rybníku tak, aby zájmy spoluuživatelů nebyly narušovány. Denní doba rybolovu na některých úsecích může být podle potřeb rekreace zkrácena nebo omezena vůbec.

5. POVĚŘENÍ K RYBOLOVU

Pověření k rybolovu je nepřenosné na jinou osobu a nezaměnitelné na jiné datum. Jakékoli změny jsou považovány za lov bez pověření.

Ceník pověření k rybolovu:

denní ....................................300 Kč vč. DPH

třídenní  ................................700 Kč vč. DPH

týdenní  ............................. 1500 Kč vč. DPH

roční  .................................. 3000 Kč vč. DPH

Pověření k rybolovu lze zakoupit na ředitelství Městských lesů Hradec Králové a.s., u správce kempu nebo po domluvě s baštýřem Městských lesů Hradec Králové a.s. na tel. 603 216 607.

6. CHOVÁNÍ PŘI RYBOLOVU

Při výkonu rybolovu je nutno, aby rybáři dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 5 metrů, nedohodnou-li se na vzdálenosti menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno. Chytání z vody, loděk a jiných plavidel a na jiném místě, než je vyznačeno, je zakázáno. Majitel pověření k rybolovu ručí za škody způsobené neopatrným zacházením s rybářským náčiním, případně za škody vzniklé na vodním díle a jeho zařízeních a březích. Rybář je povinen na stanovišti dodržovat čistotu.

7. DOZOR A KONTROLA

Dozor a kontrolu vykonávají pracovníci Městských lesů Hradec Králové a.s. a orgány veřejného pořádku, kterým je rybář povinen umožnit kontrolu pověření, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Při zjištění přestupku jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat pověření k rybolovu a úlovky. Za přestupek je považováno zapůjčení, zneužití či jakékoliv svévolné pozměňování pověření k rybolovu, chytání na nedovoleném místě, ponechání nastražených prutů bez dozoru, špatné zacházení s úlovky, které odporuje rybářskému řádu. Týmž způsobem budou potrestáni i ti rybáři, kteří chytají více ryb než je na osobu a den povoleno, nerespektují stanovenou míru ani předpis a uchovávají živých ryb. Při zjištění závažného přestupku může být rybáři odepřeno vydání pověření k rybolovu na příští rok.

8. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechat na břehu odpadky nebo je odhazovat do vody. Při příchodu k vodě provede rybář pohlídku stanoviště, případně jeho úklid. Jinak bude postupováno tak, jako by rybář znečistil místo sám.
9.  TENTO ŘÁD JE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 DO ODVOLÁNÍ A JE ZÁVAZNÝ PRO VÝKON SPORTOVNÍHO RYBOLOVU NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU. Může být doplněn a rozšířen.

Městské lesy Hradec Králové a.s.
Správce kempu
Úsek č. 1
Úsek č. 2
Úsek č. 3
VYZNAČENÍ RYBOLOVNÝCH ÚSEKŮ


Úsek č. 1: ve vyhrazenou denní dobu rybolovu
Úsek č. 2 a č. 3: ve vyhrazenou denní dobu rybolovu, ale od června do srpna pouze od 5:00 do 8:00 od 20:00 do 23:00

 
 
 

Fotogalerie rybaření

 
 

Přijeďte na Stříbrný rybník

prožít svou báječnou dovolenou, nebo jen tak pobejt…

Adresa:
Autocamp Stříbrný Rybník
P.O. BOX 42
Malšova Lhota
500 09 Hradec Králové
GPS: 50°12'11.91"N 15°53'39.98"E
Latitude: 50.203308, Longitude: 15.894438

Telefon: +420 495 518 819

E-mail: rezervace@bktour.cz

Položky označené * jsou povinné.

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru